Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bieruń  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Bieruń

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Bieruń.

Mapa Geoportal Bieruń
Mapa z granicą miasta Bieruń

Dane urzędu

Urząd Miejski w Bieruniuul. Rynek 14Bieruń, 43-150

Tel: 32 3242400

Fax: 32 2164777

Elektroniczna skrzynka podawcza: /Bierun/SkrytkaESP

E-mail: urzad@um.bierun.pl

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Bieruń: 2414011

Witryna: http://www.bierun.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Krystian Grzesicaurzad@um.bierun.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Bierunia

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Bieruń to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Bieruń na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Bierunia, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Bierunia, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Bierunia

Miasto Bieruń w liczbach

Powierzchnia miasta Bieruń*

40 km2

2216 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Bieruń*

19 375 mieszkańców

359 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Bieruń*

479 mieszkańców na km2

267 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bieruń

Geoportal Bieruń prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Bieruń, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Bieruń.

Dostęp do danych Geoportalu Bieruń

Jak powstał Geoportal miasta Bieruń?

Geoportal Bieruń powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Bieruń, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Bieruń.

Geoportal Bieruń umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Bieruń oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Bieruń, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Bieruń

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bieruń?

Informacje na Geoportalu Bieruń

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bieruń?

Korzyści z Geoportalu Bieruń

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bieruń?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bieruń.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Bieruń łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bieruniu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bierunia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Bieruń, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bieruń oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Bieruń. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bierunia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bierunia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Bieruń. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bieruń.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bieruniu.

  Geoportal miasta Bieruń posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Bieruń. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bieruniu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Bieruń przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bieruniu.

  W Geoportalu Bieruń przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Bieruń. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bieruniu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Bieruń zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Bieruń, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Bieruń oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Bieruń.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Bieruń. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Bieruń są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Bieruń podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Bieruń.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bieruniu. W Geoportalu miasta Bieruń udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bieruniu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Bieruń.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Bieruń. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Bieruń.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Bieruń, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Bieruń. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Bieruń.

 • Zabytki w mieście Bieruń

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Bieruń. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Bieruń oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Bieruń.

 • Informacje o wyborach w mieście Bieruń

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Bieruń. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Bieruń i wiele istotnych informacji.

Geoportal Bieruń dla mieszkańców

Geoportal Bieruń jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bieruń. Na mapie Bierunia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Bieruń mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bieruń. Korzystając z map Geoportalu miasta Bieruń w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Bieruń są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Bieruń dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bieruń dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu