Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bieruń  sprawdź informacje Na Mapie miasta Bieruń

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Bieruń.

Mapa Geoportal Bieruń

Dane urzędu

Urząd Miejski w Bieruniuul. Rynek 14Bieruń, 43-150

Tel: 32 3242400

Fax: 32 2164777

E-mail: urzad@um.bierun.pl

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Bieruń: 2414011

Witryna: http://www.bierun.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Krystian Grzesicaurzad@um.bierun.pl

Miasto Bieruń w liczbach

Powierzchnia miasta Bieruń*

40 km2

2216 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Bieruń*

19 375 mieszkańców

359 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Bieruń*

479 mieszkańców na km2

267 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bieruń

Geoportal Bieruń prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Bieruń

Jak powstał Geoportal miasta Bieruń?

Geoportal Bieruń powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Bieruń, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Bieruń umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Bieruń

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bieruń?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Bieruń;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Bieruń;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Bieruń;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Bieruń;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Bierunia.
Informacje na Geoportalu Bieruń

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bieruń?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Bieruń;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Bieruń;
 • Rejestr MPZP Bieruń;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Bieruń;
 • Mapa Topograficzna miasta Bieruń;
 • Mapa Solarna miasta Bieruń;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Bieruń;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Bieruń

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bieruń?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bieruń.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Bieruń łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bieruniu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bierunia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Bieruń, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bieruń oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Bieruń. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bierunia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bierunia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Bieruń. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bieruń.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bieruniu.

  Geoportal miasta Bieruń posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Bieruń. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bieruniu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Bieruń przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bieruniu.

  W Geoportalu Bieruń przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Bieruń. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bieruniu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Bieruń zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Bieruń, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Bieruń oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Bieruń.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Bieruń. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Bieruń są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Bieruń podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Bieruń.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bieruniu. W Geoportalu miasta Bieruń udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bieruniu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Bieruń.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Bieruń. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Bieruń dla mieszkańców

Geoportal Bieruń jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bieruń. Na mapie Bierunia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Bieruń mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bieruń. Korzystając z map Geoportalu miasta Bieruń w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Bieruń są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Bieruń dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bieruń dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu